Bảo mật thông tin doanh nghiêp

So sánh sản phẩm 0
  • Chưa có sản phẩm
Giỏ hàng 0
  • Chưa có sản phẩm

Bảo mật thông tin doanh nghiêp

LUẬT BẢO MẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Ký hợp đồng bảo mật thông tin (NDA) là một dạng thỏa thuận trong đó một bên cam kết không tiết lộ các bí mật, thông tin kinh doanh với bất kỳ người nào nếu như không được sự đồng ý của bên còn lại. Ký hợp đồng này thường được ký kết giữa bên doanh nghiệp cùng hợp tác kinh doanh, hoặc giữa 1 bên cung cấp dịch vụ tư vấn cho bên còn lại,… Trong đó thỏa thuận được ký giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) nhằm bảo mật thông tin là dạng thỏa thuận hay được sử dụng.

Mục đích của ký hợp đồng này là nhằm kiểm soát an ninh bí mật kinh doanh, lợi thế về thương mại mang tính độc quyền,… mà NSDLĐ đã bỏ công sức và trí tuệ để gây dựng. Hiện giờ, việc ký thêm NDA khi thực hành ký kết hợp đồng lao động đang được nhiều công ty thực hiện tương đối phổ biến.

Nội dung của thỏa thuận bảo mật thông tin có thể bao gồm cả hai nội dung thỏa thuận không tiết lộ thông tin và ký hợp đồng không cạnh tranh hoặc chỉ bao gồm ký hợp đồng không tiết lộ thông tin. Ký hợp đồng không tiết lộ thông tin bao gồm những thông tin được coi là bí mật kinh doanh trong doanh nghiệp.

Ký hợp đồng không cạnh tranh là những thỏa thuận liên quan tới việc NSDLĐ không cho phép NLĐ sau lúc thôi việc được làm việc ở những đơn vị đối thủ hoặc đơn vị trong cùng ngành nghề kinh doanh trong một thời hạn cố định.

Bộ luật lao động 2012 đã cho phép các bên trong hợp đồng lao động thỏa thuận một điều khoản bảo mật quy định tại Khoản 2 Điều 23: “Khi NLĐ làm việc liên quan trực tiếp tới bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với NLĐ về nội dung: thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mậy công nghệ, quyền lợi và việc bồi hoàn trong trường hợp NLĐ vi phạm”.

Đây là quy định nhằm ngăn chặn, hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh giữa NLĐ không còn làm việc cho NSDLĐ, bảo vệ NSDLĐ và những lợi ích hợp pháp của họ. Bên cạnh đó, đây là điều khoản mới và chưa phát sinh phổ biến trong thực tế quan hệ lao động, bởi thế Bộ luật lao động chưa có các quy định làm cho rõ vấn đề này.

Cần thiết phải có 1 văn bản pháp lý (NDA) nêu rõ các nội dung: thông tin nào được xem là bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ; thời hạn cam kết là bao lâu; khuôn khổ về không gian; phạm vi về đối tượng cam kết là đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành nghề hay các ngành liên quan; quyền lợi của NLĐ thừa hưởng như thế nào khi giao ước và thực hành cam kết; có giới hạn nào cho việc bồi thường nếu sở hữu vi phạm; và Trọng tài có thẩm quyền khắc phục tranh chấp có hay không;…

Trong quá trình làm việc cho NSDLĐ, NLĐ nắm được các bí mật cung cấp, kinh doanh, khoa học, khách hàng. Nếu như NLĐ này làm cho đơn vị  khác và mang những sự hiểu biết này đến phục vụ cho NSDLĐ khác thì sẽ gây ra các thiệt hại nghiêm trọng cho NSDLĐ ban đầu, đặc biệt nếu như NSDLĐ khác này lại là 1 đối thủ cạnh tranh của NSDLĐ ban đầu trong cộng lĩnh vực cung cấp, buôn bán.

Bình luận từ Facebook

Phản hồi

Tin tức khác

Hỗ trợ trực tuyến
  • Văn Phòng Hà Nội

  • +84.4.35543753

  • Văn phòng Hồ Chí Minh

  • +84.8.39381688
Quảng cáo
Lượt truy cập
  • Hôm nay 7
  • Tổng lượt truy cập 621,063