Chương Trình Tiếp Sức Cho Em Đến Trường – Trường Năng Khả, Tuyên Quang

    7 March, 2023

    Khép lại một năm 2022 hậu đại dịch thật nhiều khó khăn và nỗ lực, tập thể CBNV của Trang Linh JSC cùng hướng về vùng xa tỉnh Tuyên Quang. Hoạt động xã hội là một trong những hoạt động thường niên của Trang Linh, và năm nay chương trình Trao Gửi Yêu Thương, Tiếp Sức Đến Trường được tổ chức ở THCS Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, nơi nhiều em học sinh người dân tộc thiểu sổ của khu vực đang theo học.