Tổ chức sự kiện

    Lên kế hoạch và triển khai tổ chức sự kiện nội bộ và ngoại vụ cho doanh nghiệp lớn và vừa (vd: bootcamp, tọa đàm chia sẻ, team-building, tour du lịch,…); xây dựng khung chương trình và chuẩn bị công văn, sản phẩm mẫu, quà tặng,… phục vụ sự kiện theo nhu cầu; phụ trách liên hệ và sắp xếp địa điểm tổ chức, nhân sự hậu cần sự kiện; liên hệ và làm việc trực tiếp với MC và diễn giả; thu thập và tổng hợp thông tin và đánh giá của khách hàng, nội bộ nhân viên theo yêu cầu trong và sau sự kiện.